مطالب تصادفی
تگ های thead -tbody -tfoot
جلسه پانزده

تگ های thead -tbody -tfoot

تگ های < thead > , < tbody > , < tfoot > :

اين تگ ها برای دسته بندی سطرهای يک جدول به کار می روند .
تگ < thead > برای ايجاد و دسته بندی سطر سر عنوان ( Header ) استفاده می شود . تگ < tbody > شامل محتويات و بدنه اصلی جدول شده و تگ < tfoot > هم برای عنوان انتهايی جدول مورد استفاده قرار می گيرد .
نکته : امروز به دليل پشتيبانی نامناسب مرورگرها و عدم کارائي از اين تگ ها کمتر استفاده می شود .
نکته 2 : هر يک از تگ های فوق فقط در درون تگ < table > قابل استفاده بوده و حتما بايد دارای حداقل يک تگ < tr > باشند .
نکته 3 : در هنگام استفاده از اين تگ ها ، بايد به ترتيب قرار گيری آنها در درون تگ < table > به شرح زير دقت کرد :

1 . < thead >      2 . < tbody >      3 . < tfoot >

خصوصيات تگ های   thead , tbody , tfoot
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
align left
right
center 
Justify
Char
نحوه ترازبندی و قرار گيری محتويات درون خانه جدول را مشخص می کند که 5 حالت دارد : 
1) left : چپ 
2) right : راست 
3) center : وسط 
4) Justify : در کل عرض شی گسترش داده می شود . 
5) Char : ترازبندی با توجه به يک کاراکتر خاص تعيين می شود .
char کاراکتر 
Character
کاراکتری که قرار است متن دورن سطر حول آن تراز شود را تعيين می کند .
توجه : فقط در صورتی کاربرد دارد که خاصيت Align روی مقدار Char تنظيم شده باشد .
charoff Pixel 
درصد %
میزان حاشيه ای که به کاراکتر اول متن اختصاص داده می شود ، تا متن درون سطر را تراز کند .
توجه : فقط در صورتی کاربرد دارد که خاصيت Align روی مقدار Char تنظيم شده باشد .
valign top
bottom
middle
baseline
نحوه ترازبندی عمودی محتويات درون خانه جدول را تعيين می کند .
- top : محتوِيات دورن خانه جدول از بالا تراز می شوند .
- bottom : محتوِيات دورن خانه جدول از وسط خانه جدول تراز می شوند .
- middle : محتوِيات دورن خانه جدول از پايين خانه جدول تراز می شوند .

مثال : در جدول زير سطرهای جدول به 3 گروه مجزا تقسيم شده است .

Example
< table border="1" width = "400px" >
  < thead >
    < tr >
      < td >
        This text is in the THEAD
     < /td >
    < /tr >
  < /thead > 
  < tbody >
    < tr >
      < td >
        This text is in the TBODY
     < /td >
    < /tr >
  < /tbody >
  < tfoot >
    < tr >
      < td >
        This text is in the TFOOT
      < /td >
    < /tr >
  < /tfoot > 
< /table >
کد
This text is in the THEAD
This text is in the TBODY
This text is in the TFOOT
خروجی

ارسال نظر

نام:* ایمیل:*
 
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
 

نظرات

عضویت ویژه / تمامی مطالب / تماس با ما

طراحی شده توسط چشم انداز رسانه ها | پشتیبانی توسط سرور های قدرتمند میهن وب هاست