مطالب تصادفی
تگ tr
جلسه سیزدهم

تگ tr

تگ < tr > :

از اين تگ برای ايجاد يک سطر در جدول استفاده می شود . در درون هر سطر به تعداد دلخواه می توان ستون ( خانه جدول ) به وسيله تگ < td > ، ايجاد کرد .
نکته : از تگ < tr > فقط برای ايجاد يک سطر و نه خانه جدول استفاده می شود . تگ < tr > ، بدون تگ < td > در درون آن خروجی ندارد .

خصوصيات تگ Tr
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
align left
right
center 
Justify
Char
نحوه ترازبندی و قرار گيری محتويات درون سطر جدول را مشخص می کند که 5 حالت دارد : 
1) left : چپ 
2) right : راست 
3) center : وسط 
4) Justify : در کل عرض شی گسترش داده می شود . 
5) Char : ترازبندی با توجه به يک کاراکتر خاص تعيين می شود .
bgcolor نام رنگ 
color name
رنگ پس زمينه خانه های سطر را تعيين می کند .
char کاراکتر 
Character
کاراکتری که قرار است متن دورن سطر حول آن تراز شود را تعيين می کند .
توجه : فقط در صورتی کاربرد دارد که خاصيت Align روی مقدار Char تنظيم شده باشد .
charoff Pixel 
درصد %
میزان حاشيه ای که به کاراکتر اول متن اختصاص داده می شود ، تا متن درون سطر را تراز کند .
توجه : فقط در صورتی کاربرد دارد که خاصيت Align روی مقدار Char تنظيم شده باشد .
valign top
bottom
middle
baseline
نحوه ترازبندی عمودی محتويات درون سطر جدول را تعيين می کند .
- top : محتوِيات دورن خانه جدول از بالا تراز می شوند .
- bottom : محتوِيات دورن خانه جدول از وسط خانه جدول تراز می شوند .
- middle : محتوِيات دورن خانه جدول از پايين خانه جدول تراز می شوند .

مثال : ايجاد يک جدول با دو سطر :

Example
< table width = "400px" border = "1" >
  < tr > 
    < td >
      سطر 1 
    < /td >
  < /tr >
  < tr > 
    < td >
      سطر 2
    < /td >

  < /tr > 
< /table >
کد
سطر 1
سطر 2
خروجی

ارسال نظر

نام:* ایمیل:*
 
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
 

نظرات

عضویت ویژه / تمامی مطالب / تماس با ما

طراحی شده توسط چشم انداز رسانه ها | پشتیبانی توسط سرور های قدرتمند میهن وب هاست