مطالب تصادفی
تگ جدول  table
جلسه دوازدهم

تگ جدول table

تگ جدول < table > :

اين تگ برای ايجاد جدول ها در صفحه استفاده می شود . به طور کلی جدول ها به 2 منظور ايجاد می شوند :

  1. ايجاد يک جدول معمولی با تعدادی خانه ، برای نمايش مطالب مورد نظر در سطرها و ستون های جدا از هم .
  2. تقسيم فضای صفحه با استفاده از چهارچوب جدول ها برای منظم چيدن محتويات صفحه . به طور مثال مطالب اين صفحه در تعدادی خانه جدول مرتب شده است . در اين حالت می توان با عدم تعيين حاشيه ( border ) برای خانه های جدول ، از چهارچوب جدول ها استفاده کرد در حالی که آنها عملا از ديد کاربر مخفی هستند .

جدول ها برای هر منظوری به کار روند ، بايد با استفاده از تگ < table > ايجاد شوند . هر جدول مجموعه ای از سطرها و ستون هاست . برای ايجاد يک سطر جديد از يک تگ < tr > استفاده می شود که هر خانه ( ستون ) درون سطر هم توسط يک تگ < td > مشخص می شود .

الگوريتم طراحی جدول :

در طراحی جدول بايد به نکات زير دقت کرد :

  1. در هنگام ايجاد يک سطر یا استفاده از تگ < tr > ، قبل از ايجاد سطر جديد حتما بايد تگ  < tr > قبلی بسته شود و در هر سطر نيز بايد در صورت ايجاد هر خانه با تگ  < td > قبل از ايجاد يک خانه جديد بايد تگ < td > قبلی بسته شود .
  2. درون تگ < table > فقط می توان تگ < tr > و درون تگ < tr > نيز فقط می توان از تگ < td > استفاده کرد .
  3. خانه هاو سطرهای يک جدول منظم و مرتب هستند . به عبارت ديگر به طور مثال نمی توان  در يک سطر جدول 3 خانه و در سطر پايينی آن 2 خانه با پهناهای متفاوت ايجاد کرد . در چنين مواردی بايد با استفاده از خاصيت colspan در تگ < td > سطر با خانه کمتر و استفاده از تکنيک جدول های تو در تو اين مسئله را بر طرف کرد .

جدول های تو در تو : می توان در درون يک جدول ، جدول های ديگری نيز ايجاد کرد . در اين حالت جدول درونی همانند يک خانه جدول بيرونی خواهد بود . جدول درونی را بايد در يک تگ < td > جدول بيرونی ايجاد کرد . در اين حالت چيدمان خانه های جدول درونی به چيدمان خانه های جدول بيرونی ارتباطی ندارند .

 

خصوصيات تگ Table
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
align left
right
center
نحوه ترازبندی و قرار گيری جدول را در صفحه مشخص می کند که 3 حالت دارد : 
1) left : چپ 
2) right : راست 
3) center : وسط
bgcolor نام رنگ 
color name
رنگ پس زمينه جدول را تعيين می کند .
border pixel ضخامت و پهنای خطوط حاشيه دور جدول را تعيين می کند .
cellpadding pixel ميزان فاصله بين خطوط حاشيه جدول و محتويات دورن خانه های درون آن را تعيين می کند .
cellspacing pixel فاصله بين خانه های جدول را تعيين می کند . در صورتی که مقدار اين خاصيت صفر باشد ، خانه های جدول به هم می چسبند .
frame above
below
border
box
hsides
lhs
rhs
vsides
مشخص می کند که کدام قسمت از خطوط حاشيه های جدول بايد نمايش داده شوند که می تواند يکی از حالت های زير را داشته باشد : 
- above : خطوط بالايي جدول نمايش داده خواهند شد .
- below : خطوط پايينی جدول نمايش داده خواهند شد .
- border : کليه خطوط حاشيه های خانه های جدول نمايش داده خواهند شد .
- box : کليه خطوط حاشيه خانه های جدول نمايش داده خواهند شد .
- hsides : فقط خطوط افقی حاشيه خانه های جدول نمايش داده خواهند شد .
- lhs : فقط خطوط افقی سمت چپ حاشيه خانه های جدول نمايش داده خواهند شد .
- rhs : فقط خطوط افقی سمت راست حاشيه خانه های جدول نمايش داده خواهند شد .
- vsides : فقط خطوط عمودی حاشيه خانه های جدول نمايش داده خواهند شد .
- void : هيچ کدام از خطوط حاشيه های خانه های جدول نمايش داده خواهند شد .
rules cols 
rows
group
all
مشخص کننده نوع و حالت خطوط تقسيم کننده خانه های جدول به خانه های کوچکتر است که انواع ممکن آن عبارتند از :
- cols : خانه های جدول فقط بر حسب ستون ها با خطوط از هم جدا می شوند .
- rows : خانه های جدول فقط بر حسب سطرها با خطوط از هم جدا می شوند .
- group : خانه های جدول بر حسب گروه بندی داخلی در جدول با خطوط از هم جدا می شوند .
- all : تمام خانه های جدول با خطوط عمودی و افقی از هم جدا می شوند .
summary text يک متن خلاصه در مورد جدول است که برای برخی مرورگرهای صوتی يا بدون تصوير استفاده می شود .
width pixel 
% درصد
ميزان پهنا و عرض جدول را تعيين می کند .

ارسال نظر

نام:* ایمیل:*
 
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
 

نظرات

عضویت ویژه / تمامی مطالب / تماس با ما

طراحی شده توسط چشم انداز رسانه ها | پشتیبانی توسط سرور های قدرتمند میهن وب هاست