مطالب تصادفی
تگ های متا،لینک،بیس
جلسه هشتم

تگ های متا،لینک،بیس

تگ < meta > :

 

اين تگ اطلاعات کلی درباره مطالب درون صفحه وب ، توضيحات ضروری و واژه های کليدی مرتبط با موضوع صفحه جهت استفاده موتورهای جستجو را شامل می شود .
چيدمان مناسب و استفاده از کليد واژه های مرتبط به موضوع صفحه ، باعث بهتر نمايش داده شدن صفحه و سايت در قسمت جستجوی موتورهای جستجو می شود .

- تعيين کليدواژه ها برای موتورهای جستجو :

موتورهای جستجو ، هنگام جستجو برای يافتن مطالب در مورد يک موضوع خاص ، آن مطلب را با کليدواژه های تعريف شده در سايت مقايسه کرده و در صورت يکسان بودن ، صفحه وب سايت شما را در ليست نتايج جستجو نمايش می دهند .

 


	 < meta name ="keywords" content="Html,CSS,XML,Java Script,VB Script" />
	 
	

- تعيين يک توضيح درباره مطالب صفحه :

 

	 < meta name ="discription" content="Free web teaching on Html,CSS,XML,Java Script and VB script" />
	 
-
 

 
 

تعيين آخرين زمان بازبينی و به روز کردن صفحه :

 

	 
	 < meta name ="rivised" content="6/11/07" />
	

-تعيين زمان refresh شدن صفحه برای هر 5 ثانيه يکبار :

 

	 < meta http - equiv ="refresh" content="5" />
	 

خواص مهم
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
content متن Text اطلاعات مربوط به خاصيت تعيين شده در قسمت name يا http-equiv را نگهداری می کند .
http - equiv content-type اطلاعات درون content خود را به سرور اتقال می دهد .
name auther 
description
keywords
generator
revised
others
اطلاعات درون content خود را به نام تعيين شده ارتباط می دهد که می تواند يکی از حالت های زير را داشته باشد : 
- auther : نام نويسنده یا گروه نويسندگان و طراحان صفحه وب را مشخص می کند . 
- description : توضيح مختصری راجع به محتويات درون صفحه ارائه می دهد . 
- keywords : کليدواژه های مورد استفاده موتورهای جستجو را تعيين می کند . 
- generator : مشخصاتی راجع به نرم افزاری که صفحه با آن طراحی و توليد شده است را ارائه می دهد . 
- revised : برای اعمال آخرين تاريخ به روز رسانی سايت استفاده می شود . 
- others : برای ذرج ساير اطلاعات مورد نظر استفاده می شود .
scheme متن Text قالبی را برای تفسير و اجرای اطلاعات درون خاصيت content مشخص میکند .

 

تگ < link > :

تگ لينک برای برقراری ارتباط بين صفحه جاری و يک صفحه يا فايل خارجی مورد استفاده قرار می گيرد . تگ لينک تگ پايانی ندارد و با علامت / در همان تگ ابتدايی بسسته می شود .اين تگ می تواند به دفعات دلخواه و برای مقاصد مختلف ، در قسمت Head مورد استفاده قرار بگيرد .
برای مثال از تگ link می توان برای اتصال صفحه به يک فايل قالب دهی ( Style Sheet CSS ) ، فايل حاوی دستورات اسکريپتی مثل js و ... استفاده کرد .
مثال : استفاده از تگ لينک برای برقراری ارتباط بين صفحه جاری و يک فايل CSS :

  


		 < head > 
		< link rel ="Stylesheet" type ="text/css" href="../themes.css" / >
		< /head > 
		

نام خاصيت نوع خاصيت شرح
charset charset شيوه و متد کدينگ صفحه مقصد پيوند را مشخص می کند .
href URL آدرس کامل اينترنتی صفحه يا فايل مقصد پيوند را تعيين می کند .
hreflang نام زبان
language
زبان پيش فرض و پايه صفحه مقصد پيوند را مشخص می کند .
media screen
tty
ty
projection
handheld
print
braille
auarl
all
مشخص کننده نوع وسيله ای است که قرار است صفحه مقصد پيوند را نمايش دهد که ذکر آن آن در اين قسمت برای کمک به مرورگر برای اعمال تنظيمات متناسب با نوع خروجی است ، که می تواند انواع حالات زير را داشته باشد :
screen : صفحه نمايش کامپيوترهای معمولی .
tty : ماشين تحرير راه دور ، تله تايپ ( برای ماشين هايی که دارای نحوه نمايش ثابت هستند ) . 
tv : وسايلی همچون تلويزيون با رزوليشن پايين .
projection : برای نمايش در پروژکتورها .
handheld : برای کامپيوتر های دستی و جيبی .
barille : در اسناد مخصوص به افراد نابينا ( بريل ) . 
print : برای پرينت در دستگاه های چاپگر .
auarl : برای سيستم های صوتی .
all : برای همه نوع سيستم ها .
rel alternate
designates
stylesheet
start
next
prev
contents
index
glossary
chapter
section
appendix
help
bookmark
تعيين کننده نوع ارتباط بين صفحه جاری و صفحه مقصد پيوند است که می تواند يکی از حالت های زير باشد : 
alternate : يک در ميان 
designates : انتخاب شده 
stylesheet : صفحه قالب دهی (CSS) 
start : ابتدا 
next : بعدی 
pre : صفحه قبلی 
contents : صفحه محتویات 
index : صفحه آغازين 
chapter : بخش 
section : بخشی از برنامه 
appendix : ضميمه 
help : صفحه يا فايل راهنما 
bookmark : يک لنگر در همان صفحه يا صفحه ای ديگر
rev
تعيين کننده نوع ارتباط بين صفحه مقصد پيوند و صفحه جاری است (بر عکس rel ) و دارای همان مقادير است. 
target _blank
_parent
_self
_top
نحوه باز شدن و نمايش پنجره صفحه مقصد را تعيين می کند که دارای حالت های زير است:
- blank : لينک در يک پنجره جديد باز خواهد شد . 
- self : لينک در همان پنجره يا قابی که کليک شده است باز خواهد شد . 
-parent : لينک در قاب اصلی يا مادر باز خواهد شد . 
-top : لينک در همان پنجره ای که کليک شده است به طور کامل باز خواهد شد .
type MIME_Type
text/css
text/javascript
text/vbscript
text/asp
text/xml
images/gif
نوع MIME صفحه يا فايل مقصد را مشخص می کند که چند حالت آن عبارتند از : 
text/css : از نوع متن و برای استفاده در صفحات قالب دهی به صفحات CSS .
text/javascript : از نوع متن و حاوی دستورات اسکريپتی نوشته شده با زبان javascript . 
text/vbscript : از نوع متن و حاوی دستورات اسکريپتی نوشته شده با زبان vbscript .
text/asp : از نوع متن و حاوی صفحه اينترنتی نوشته شده با زبان ASP .
text/xml : از نوع متن و حاوی دستورات اسکريپتی نوشته شده با زبان XML .
image/gif : از نوع تصوير و با پسوند gif .
 

تگ < base > :

اين تگ يک آدرس پايه برای کليه لينک های موجود در صفحه تعيين می کند . 
مثال : فرض کنيد که آدرس يک عکس در صفحه به صورت زير است :

< img src="http://www.DeveloperStudio.ir/images/smile.gif" / >

در صورتی که تگ < base > در قسمت head به صورت زير وارد شود :

< head >
  < base href="http://www.DeveloperStudio.ir/images/" > 
< /head >

در هنگام وارد کردن عکس فوق در صفحه ، می توان برای وارد کردن آدرس عکس فقط ادامه مقدار آدرس عکس را در تگ < img > به صورت زير وارد کرد :

< img src="smile.gif" />


خواص مهم
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
href URL مشخص کننده آدرس پيش فرض برای کليه لينک های صفحه است .
target blank
self
parent
top
مقصد باز شدن پنجره کليه لينک های صفحه را تعيين می کند .چنانچه درون تگ يک لينک ، مقدار اين خاصيت به صورت جدا تعيين شود اين قاعده برای آن لينک زير پا گذاشته می شود .
اين خاصيت میتواند يکی از مقادير زير را داشته باشد : 
- blank : تمام لينک ها در يک پنجره جديد باز خواهند شد . 
- self : تمام لينک ها در همان پنجره يا قابی که کليک شده اند باز خواهند شد . 
-parent : تمام لينک ها در قاب اصلی يا مادر باز خواهند شد . 
-top : تمام لينک ها در همان پنجره ای که کليک شده اند به طور کامل باز خواهند شد .


ارسال نظر

نام:* ایمیل:*
 
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
 

نظرات

 • نام کامل: AlbertoEt
  AlbertoEt در حال حاضر آفلاین است.
  تاریخ عضویت: 1393/08/13
  تعداد مطالب: 0
  تعداد نظرات: 1

  Healthy young college students won't benefit from viagra, although they may experience some kind of "placebo effect" that makes them believe the little blue diamond is a magic pill, Kuriansky says.

  --------------------

  15/08/1393 - 14:32 توسط AlbertoEt
  0

عضویت ویژه / تمامی مطالب / تماس با ما

طراحی شده توسط چشم انداز رسانه ها | پشتیبانی توسط سرور های قدرتمند میهن وب هاست